Background Image
15 Oblakova ulica, Celje 3000, Slovenija

Osnovna šola Glazija je šola s prilagojenim programom, ki izvaja program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program, domsko vzgojo in mobilno specialno pedagoško službo. Ponudba programov je naravnana na potrebe širše celjske regije in sosednjih regij.

Šola v skladu z registracijo dejavnosti nudi:

  • šolanje v oddelkih za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in za gibalno ovirane otroke
  • usposabljanje v oddelkih za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in za gibalno ovirane otroke
  • podaljšano bivanje
  • vzgojni program v internatu, ki je v sklopu šole
  • zdravstvene dejavnosti
  • jutranje varstvo
  • počitniško varstvo meseca julija in v zimskih počitnicah
  • mobilno specialno pedagoško službo na rednih OŠ v občini Celje in sosednjih občinah.

106 zaposlenih delavcev je iz pedagoške, zdravstvene in tehnične stroke.

Učence na šolo sprejemamo na podlagi odločb Zavoda za šolstvo. Komisija za usmerjanje otroka usmeri v ustrezen program na podlagi predloga staršev ali šole.

Naša šola ima Pogodbe o sofinanciranju sklenjene z več občinami, letos pa imamo učence iz naslednjih:

Braslovče, Celje, Dobrna, Kozje, Laško, Litija, Mozirje, Oplotnica, Podčetrtek, Prebold, Radeče, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Trbovlje, Vojnik, Zreče in Žalec.

Mreža šol s prilagojenim programom v zakonu ni določena. V Odločbi Zavoda za šolstvo Komisija za usmerjanje natančno določi ime ustanove, v katero bo vključen učenec. Pri tem se upošteva praviloma najbližja šola, standard šole, ki zajema posebne kadrovske, programske, prostorske, tehnične in druge prilagoditve.

Na šoli želimo ohranjati standard, kakršnega smo s pomočjo države in matične občine razvili doslej. Naši učenci potrebujejo stalno skrb in vodenje. Trudimo se, da bi jim ponudili čim boljše pogoje za bivanje in šolanje.

VIRTUALNI OGLED

V primeru, da vam brskalnik na telefonu ne omogoča videza preko celotnega zaslona,

lahko kliknete TUKAJ

15 Oblakova ulica, Celje 3000, Slovenija

Get Directions
error: Vsebina je zaščitena!