Background Image

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA, Hrašovčeva ulica, Celje, Slovenija

Na šoli ves čas skrbimo za dobre pogoje dela pri pouku in ostalih dejavnostih. Razvijali bomo aktivno učenje kot pravi način, kako doseči visoko raven uporabnega znanja, kritičnega razmišljanja, iskanja bistva. Prizadevali si bomo za spodbudno okolje, ki bo omogočalo vsem nam, da bomo bogatejši za nova znanja, veščine, izkušnje, prijateljstva.

S pomočjo osmih življenjskih veščin in načel (odgovornost, predanost, dober namen, fleksibilnost, uspeh preko napak, integriteta, uravnoteženost) bomo vzgajali odlične osebnosti. Pomagali bomo vam, učencem, izbirati in osmišljati informacije okrog sebe, učiti se, kako se učiti, odpirati medpredmetna problemska področja, npr. skrb za okolje, za zdravje, obvladovanje konfliktov. Pozornost bomo še naprej usmerjali v kakovostno medsebojno komunikacijo, spoštovanje, medsebojno pomoč. In ne nazadnje uresničevali bomo cilje znotraj projektov, ki smo si jih začrtali že v preteklih letih, in cilje v okviru Erasmus +, v katerega smo uspešno zakorakali.

To je le nekaj pomembnih prednostnih poudarkov dela. Kako uspešni bomo, pa je odvisno od vseh nas – od vsakega posameznika, kako bo izkoristil svoje danosti, talente in kako se bo potrudil pri doseganju dobrih rezultatov.

VIRTUALNI OGLED

V primeru, da vam brskalnik na telefonu ne omogoča videza preko celotnega zaslona,

lahko kliknete TUKAJ

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA, Hrašovčeva ulica, Celje, Slovenija

Get Directions
error: Vsebina je zaščitena!