Background Image

OŠ Angela Besednjaka Maribor

11 Celjska ulica, Maribor, Slovenija

Osnovna šola Angela Besednjaka s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katerega je ustanovljena. Sedež šole je v Celjski ulici 11 v Mariboru.
Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Angela Besednjaka, dne 23. 07. 1997 (Odlok o ustanovitvi, MUV, št. 20).
Šola deluje v eni stavbi, v kateri je 23 učilnic, delavnica za tehnično vzgojo, učilnica za praktični pouk gospodinjstva, računalniška učilnica, knjižnica, telovadnica, razdelilna kuhinja z jedilnico in devet manjših kabinetov. Del zunanjih površin je asfaltiran za potrebe pouka, športnih aktivnosti (odbojka, košarka, mali nogomet, rokomet, tekaška steza, skok v daljino). Del travnatih površin je namenjen pouku (učilnica v naravi), del pa počitku in rekreaciji (ločen za učence prvega triletja).
Šolski prostor so tudi lokacije zunaj šole, kjer se odvija vzgojno-izobraževalno delo, npr. dnevi dejavnosti, ekskurzije …

VIRTUALNI OGLED

V primeru, da vam brskalnik na telefonu ne omogoča videza preko celotnega zaslona,

lahko kliknete TUKAJ

11 Celjska ulica, Maribor, Slovenija

Get Directions
error: Vsebina je zaščitena!