Background Image

OŠ Franceta Prešerna Maribor

2 Žolgarjeva ulica, Maribor 2000, Slovenija

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA, s podružnično šolo Staneta Lenardona v Razvanju, s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju otrok na območju, za katerega je ustanovljena.

Osnovno šolo je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom mestnega sveta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Angela Besednjaka Maribor.

Matična šola ima v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 10 oddelkov, v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 11 oddelkov ter v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 10 oddelkov.

Za razvijanje različnih interesov učencev organizira osnovna šola interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Učenci izberejo ustrezno interesno dejavnost v začetku šolskega leta prostovoljno.

Nacionalni projekt Ekošola kot način življenja, v katerem naša šola sodeluje od leta 1996, je sestavni del mednarodnega projekta Eco-Schools, ki deluje v okviru mednarodnega združenja za okoljsko izobraževanje (Foundation for Environmental Education – FEE). Osnovni cilj projekta je izobraževanje in vzgajanje mladih v odgovorne prebivalce našega planeta, ki se zavedajo, kako pomembno je uresničevanje sonaravnega razvoja.

VIRTUALNI OGLED

V primeru, da vam brskalnik na telefonu ne omogoča videza preko celotnega zaslona,

lahko kliknete TUKAJ

2 Žolgarjeva ulica, Maribor 2000, Slovenija

Get Directions
Social Profiles
error: Vsebina je zaščitena!