Background Image

Dom starejših občanov Tezno

Pokličite nas +386 (0)2 460 26 00
| uprava@dso-tezno.si

Dom starejših občanov Tezno opravlja dejavnost institucionalnega varstva, ki obsega osnovno oskrbo, bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo in varstvo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva. Od 01.03.2017 izvajamo tudi storitev dnevnega varstva

V domsko oskrbo sprejemamo osebe stare nad 65 let, izjemoma tudi mlajše invalidne osebe, ki zaradi različnih zdravstvenih težav potrebujejo oskrbo in nego. Domsko varstvo je storitev, ki je odprta vsem starostnikom, ne oziraje na njihove prihodke.

Storitve oskrbe in nege se v Domu izvajajo vsakodnevno in skozi vse dno v letu. Prav tako izvajamo aktivnosti na področju funkcionalne in okupacijske delovne terapije in fizioterapije.

V Domu poleg naštetih vsakodnevnih aktivnosti za stanovalce organiziramo tudi družabne in kulturne dogodke in prireditve z zunanjimi izvajalci. Tako gostimo različne pevske skupine, dramske skupine, delavnice, obiske različnih gostov ter zlasti medgeneracijska srečanja z otroki Vrtca Tezno in bližnjih osnovnih šol. V Domu se stanovalci srečujejo enkrat tedensko na skupinah za samopomoč ter na druženju pevskega zbora. Pogosto se družimo s prostovoljci iz osnovnih in srednjih šol ter fakultet, kakor tudi s starejšimi prostovoljci. Za stanovalce organiziramo izlet, piknike, ogled predstav v kinematografu in gledališču.

VIRTUALNI OGLED

V primeru, da vam brskalnik na telefonu ne omogoča videza preko celotnega zaslona,

lahko kliknete TUKAJ

error: Vsebina je zaščitena!